reulamin

Regulamin

 1. Pacjent zgłaszający się do CTiR proszony jest do wypełnienia karty pacjenta, przedstawienia aktualnego stanu zdrowia oraz okazania posiadanej dokumentacji medycznej.
 2. Zakup usługi w CTiR jest równoznaczny ze złożeniem przez pacjenta oświadczenia iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez CTiR oraz, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 3. Za przedmioty pozostawione w szatni i szafkach CTiR nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 4. Na teren CTiR nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie.
 5. Pracownicy CTiR zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem pacjenta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje. W takim przypadku pacjent zobowiązany jest do uregulowania pełnej opłaty za zabieg.
 6. W przypadku rezygnacji z zabiegu prosimy o anulowanie wizyty z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
 7. Za usługi świadczone na terenie CTiR płatności można dokonać gotówką, każdorazowo przed zabiegiem lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień roboczy przed umówionym zabiegiem.
 8. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: reh.ostroleka@gmail.com.
 9. Dla Państwa komfortu prosimy zaopatrzyć się w strój sportowy lub strój nie krępujący ruchu oraz obuwie na zamianę.
 10. Nie wykonujemy zabiegów w ramach kontraktu z NFZ.
 11. Fizjoterapeuta na podstawie zlecenia lekarskiego, wywiadu i badania pacjenta może zaproponować rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.
 12. W przypadku braku zlecenia lekarskiego zabiegi mogą zostać wykonane po uprzednim podpisaniu zgody na terapię.
 13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie CTiR są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu.