metody-specjalne

Terapia Manualna Holistyczna (wg Rakowskiego)

Jest to nowoczesny medyczny system leczenia dysfunkcji narządu ruchu, do których najczęściej należą ból i ograniczenie ruchomości.

 

Holistyczna, ponieważ widzi człowieka całościowo. Traktuje nierozdzielnie sferę psychiczną i fizyczną. Zajmuje się leczeniem odwracalnych zaburzeń funkcjonalnych postawy ciała i układu ruchu.

 

W zabiegach stosuje się bezpieczne techniki ręczne (tzw. “nastawianie”). Polegają one na mobilizacjach, manipulacjach kręgosłupa i kończyn, a także oddziaływanie na tkanki miękkie (uciski na punkty spustowe, igłoterapia). Równolegle prowadzi się edukację pacjenta i dobranie indywidualnej autoterapii.

 

Terapia manualna nie jest zabiegiem- jest kompleksową metodą pracy, angażującą terapeutę oraz pacjenta.

 Terapia manualna podczas jednej wizyty trwa od 30 do 60 minut. W zależności od zaawansowania problemu pacjenta  ilość wizyt jest różna. Zazwyczaj potrzeba kilku spotkań . Często jednak już po pierwszej wizycie odczuwalna jest różnica. Czasami występuje reakcje po zabiegowe takie jak m.in. uczucie senności lub pobudzenia; ból w miejscu, gdzie były wykonywane mobilizacje uciskowe.  Reakcje te są indywidualnie uzależnione od każdego organizmu.

Pinopresura

Metoda, która polega na wykorzystaniu podczas terapii specjalnych mosiężnych gwoździ i narzędzi KAT. Leczenie polega na wyszukiwaniu bolesnych miejsc, przeciążeń w obrębie ciała pacjenta. Wykorzystując narzędzia jesteśmy w stanie odwrócić proces bólowy u pacjenta, doprowadzić do wyciszenia takich stanów jak spastyczność, nadmierne napięcie poszczególnych mięśni. Już po pierwszej wizycie pacjent odczuwa znaczącą poprawę, korzystając regularnie z pinopresury jesteśmy w stanie znacząco zmniejszyć powikłania powstałe w wyniku urazu.

Wskazaniami do takiego zabiegu są:
Przeciążenia powstałe w wyniku urazów, przewlekłej choroby
Bóle ostre, stany zapalne kręgosłupa, stawów obwodowych, tkanek miękkich
Nadmiernego napięcia mięśniowego, spastycznego czy w wyniku przeciążenia układu ruchu
w schorzeniach typu zamrożony bark
Bólów głowy, zawrotów głowy,
Przewlekłych stanów bólowych kręgosłupa, stawów obwodowych,
dolegliwości bólowe mięśni,
skrócenie czynnościowe mięśni.